OFERTA

Oferujemy doradztwo prawne, zawodowe oraz specjalistyczne, związane z konkretnymi zagadnieniami (m.in. organizacje pozarządowe, Prawo Zamówień Publicznych, działalność gospodarcza w przedsiębiorstwie/NGO, konsultacje społeczne).

Przyjmujemy również indywidualne zgłoszenia. Ofertę cenową ustalamy na spotkaniach z klientem, tak aby była ona dostosowana do jego potrzeb, oczekiwań i możliwości.


oferta doradztwa prawnego     oferta doradztwa zawodowego

DORADCY

następny
poprzedni
P1010497 (1)

Lidia Dobrolubow – doradczyni zawodowa

Ukończyła studia magisterskie, pedagogiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dodatkowo ukończyła Podyplomowe Studia dla Doradców Zawodowych w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Posiada szeroką wiedzę na temat rynku pracy, zasad obowiązujących na rozmowach kwalifikacyjnych, metod poszukiwania pracy oraz kształcenia ustawicznego. Uczestniczy w wielu kursach, szkoleniach, konferencjach i seminariach z zakresu poradnictwa grupowego i indywidualnego. Dzięki temu w swojej pracy wykorzystuje szereg różnych uprawnień do stosowania odpowiednich narzędzi, metod i technik.

Od 2007 roku współpracuje z Fundacją Stabilo, w której prowadzi szkolenia z zakresu poradnictwa grupowego, jak również doradztwo indywidualne.

W ramach doradztwa zawodowego pomaga określić mocne obszary osób, które w świadomy sposób chcą zarządzać swoją karierą zawodową. Wspólnie z klientem wyznacza indywidualną ścieżkę rozwoju i planowania zawodowego, profesjonalnie przygotowuje dokumenty aplikacyjne.
Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i szkoleń z zakresu kompetencji interpersonalnych, konstruowania kariery zawodowej, oraz zasad obowiązujących w procesie rekrutacji i selekcji.

  Krzysztof-Izdebski-prawnik (1)

  Krzysztof Izdebski – prawnik

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. W roku 2006 ukończył aplikację prokuratorską. Specjalizuje się w prawie karnym, medycznym oraz prawie dot. organizacji pozarządowych .

  Od roku 2010 sprawuje funkcję Rzecznika Praw Lekarza przy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izbie Lekarskiej w Toruniu, gdzie zajmuje się poradnictwem prawnym, skierowanym do lekarzy. Prowadzi wykłady z zakresu prawa medycznego, skierowane do lekarzy, lekarzy stażystów oraz szkolenia dla sędziów okręgowego sądu lekarskiego z zakresu procedury stosowanej w postępowaniu przed sądami lekarskimi, jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa medycznego, zamieszczanych w czasopismach: „Meritum” (biuletyn Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu), „Prawo Europejskie w praktyce” (miesięcznik wydawany pod patronatem naukowym Instytutu Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Warszawskiego) oraz „Menedżer ZOZ” (skierowany do kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi).

  Od roku 2009 związany jest z Fundacją Stabilo w Toruniu, w której aktualnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu, zajmując się prawnymi aspektami działalności Fundacji.

   Łukasz-Płaza-adwokat (1)

   Łukasz Płaza – adwokat

   Ukończył studia prawnicze oraz Podyplomowe Studia Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2006 r. ukończył aplikację prokuratorską w Prokuraturze Okręgowej w Toruniu.  Obecnie jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu i Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy.

   Przez lata związany z czołową kancelarią prawną w województwie kujawsko-pomorskim. Współpracował także z wiodącymi kancelariami ogólnopolskimi. W 2012 r. został laureatem nagrody Profesjonalista Roku przyznawanej przez miesięcznik Forbes.

   Posiada rozległe doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych procesów sądowych zarówno w postępowaniach przed sądami powszechnymi (cywilnymi i karnymi), jak i administracyjnymi oraz polubownymi.

    GR - bw

    Grzegorz Rogalewicz – radca prawny

    Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ekspert prawa zamówień publicznych, autor artykułów z tej dziedziny prawa. Radca prawny.

    Pomoże w każdej sytuacji problemowej związanej z zamówieniami publicznymi. Przez ostatnie kilka lat skupiony na tej dziedzinie prawa, najpierw jako pracownik jednego z największych przedsiębiorstw w regionie, następnie reprezentując instytucje zamawiające. Brał udział w udzielaniu zamówień o wartości kilkudziesięciu milionów złotych. Przygotowuje i prowadzi szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych dla wykonawców oraz zamawiających.

    Pomaga organizacjom pozarządowym przygotowując i opiniując statuty oraz prowadząc postępowanie rejestrowe. Przygotowuje projekty umów, a także dokonuje analizy formalno-prawnej umów zawieranych przez organizacje. Skupiony na detalach pozwoli Ci bezboleśnie wcielić w życie Twoją wizję działania organizacji.

     1239107_10200737789315622_1170047009_o (1)

     Łukasz Broniszewski – fundraiser, trener NGO, specjalista ds. konsultacji społecznych i partycypacji obywatelskiej

     Absolwent filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Szkoły Partycypacji Społecznej.
     Działacz społeczny – prezes zarządu Fundacji Stabilo, pracuje również w zarządach Kujawsko-Pomorskiej i Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, członek Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej.

     Koordynator projektów, trener, fundraiser. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu konsultacji społecznych i partycypacji obywatelskiej. Oferuje doradztwo specjalistyczne dla NGO i JST, oraz dla osób, które chcą założyć organizację pozarządową.

     Jako ekspert współtworzył dokumenty strategiczne i programowe na poziomie lokalnym i centralnym związane z funkcjonowaniem III sektora m.in. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej i Program Współpracy Ministra Pracy i Polityki Społecznej z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2017.

      mms_img-643174848 (1)

      Michał Kaczmarek – psychopedagog, terapeuta, trener NGO, animator podmiotowości

      Absolwent Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi podczas studiów magisterskich na wydziale humanistycznym nabył wiedze z zakresu psychologii i pedagogiki, studia ukończył z wyróżnieniem. Jest certyfikowanym trenerem Instytutu Postepowania Twórczego oraz animatorem rozwoju podmiotowości Centrum kreatywności i przedsiębiorczości. Posiada certyfikat trenera NGO.

      Od 5 lat współpracuje z Fundacją Stabilo, jako trener szkoleń miękkich, prowadząc warsztaty z zakresu integracji i komunikacji, autoprezentacji, odnajdywania motywacji. Jako terapeuta pracuje metodą terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach prowadząc poradnictwo indywidualne i grupowe.

      Pracuje w atmosferze swobodnej wymiany myśli, inspirując grupę do wspierania siebie nawzajem. Dzięki stosowaniu praktycznych ćwiczeń, uczy jak przeżywać emocje wpływające na zmianę postaw dających możliwość zdobycia nowych doświadczeń.

       KONTAKT


       Siedziba:
       ul. Szosa Chełmińska 121 A/20, 87-100 Toruń
       NIP: 956-230-17-86, REGON: 341365772
       KRS: 0000443581

       Biuro:
       ul. Fosa Staromiejska 30/6, 87-100 Toruń
       tel. 56 678 84 16, fax. 56 682 80 84
       kom. 510 200 207

       doradztwo@conceptree.pl
       info@conceptree.pl