OFERTA

Oferujemy doradztwo prawne, zawodowe oraz specjalistyczne, związane z konkretnymi zagadnieniami (m.in. organizacje pozarządowe, Prawo Zamówień Publicznych, działalność gospodarcza w przedsiębiorstwie/NGO, konsultacje społeczne).

Przyjmujemy również indywidualne zgłoszenia. Ofertę cenową ustalamy na spotkaniach z klientem, tak aby była ona dostosowana do jego potrzeb, oczekiwań i możliwości.


oferta doradztwa prawnego     oferta doradztwa zawodowego

DORADCY

następny
poprzedni
Krzysztof-Izdebski-prawnik (1)

Krzysztof Izdebski – prawnik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. W roku 2006 ukończył aplikację prokuratorską. Specjalizuje się w prawie karnym, medycznym oraz prawie dot. organizacji pozarządowych .

Od roku 2010 sprawuje funkcję Rzecznika Praw Lekarza przy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izbie Lekarskiej w Toruniu, gdzie zajmuje się poradnictwem prawnym, skierowanym do lekarzy. Prowadzi wykłady z zakresu prawa medycznego, skierowane do lekarzy, lekarzy stażystów oraz szkolenia dla sędziów okręgowego sądu lekarskiego z zakresu procedury stosowanej w postępowaniu przed sądami lekarskimi, jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa medycznego, zamieszczanych w czasopismach: „Meritum” (biuletyn Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu), „Prawo Europejskie w praktyce” (miesięcznik wydawany pod patronatem naukowym Instytutu Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Warszawskiego) oraz „Menedżer ZOZ” (skierowany do kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi).

Od roku 2009 związany jest z Fundacją Stabilo w Toruniu, w której aktualnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu, zajmując się prawnymi aspektami działalności Fundacji.

  Łukasz-Płaza-adwokat (1)

  Łukasz Płaza – adwokat

  Ukończył studia prawnicze oraz Podyplomowe Studia Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2006 r. ukończył aplikację prokuratorską w Prokuraturze Okręgowej w Toruniu.  Obecnie jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu i Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy.

  Przez lata związany z czołową kancelarią prawną w województwie kujawsko-pomorskim. Współpracował także z wiodącymi kancelariami ogólnopolskimi. W 2012 r. został laureatem nagrody Profesjonalista Roku przyznawanej przez miesięcznik Forbes.

  Posiada rozległe doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych procesów sądowych zarówno w postępowaniach przed sądami powszechnymi (cywilnymi i karnymi), jak i administracyjnymi oraz polubownymi.

   GR - bw

   Grzegorz Rogalewicz – radca prawny

   Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ekspert prawa zamówień publicznych, autor artykułów z tej dziedziny prawa. Radca prawny.

   Pomoże w każdej sytuacji problemowej związanej z zamówieniami publicznymi. Przez ostatnie kilka lat skupiony na tej dziedzinie prawa, najpierw jako pracownik jednego z największych przedsiębiorstw w regionie, następnie reprezentując instytucje zamawiające. Brał udział w udzielaniu zamówień o wartości kilkudziesięciu milionów złotych. Przygotowuje i prowadzi szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych dla wykonawców oraz zamawiających.

   Pomaga organizacjom pozarządowym przygotowując i opiniując statuty oraz prowadząc postępowanie rejestrowe. Przygotowuje projekty umów, a także dokonuje analizy formalno-prawnej umów zawieranych przez organizacje. Skupiony na detalach pozwoli Ci bezboleśnie wcielić w życie Twoją wizję działania organizacji.

    1239107_10200737789315622_1170047009_o (1)

    Łukasz Broniszewski – fundraiser, trener NGO, specjalista ds. konsultacji społecznych i partycypacji obywatelskiej

    Absolwent filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Szkoły Partycypacji Społecznej.
    Działacz społeczny – prezes zarządu Fundacji Stabilo, pracuje również w zarządach Kujawsko-Pomorskiej i Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, członek Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej.

    Koordynator projektów, trener, fundraiser. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu konsultacji społecznych i partycypacji obywatelskiej. Oferuje doradztwo specjalistyczne dla NGO i JST, oraz dla osób, które chcą założyć organizację pozarządową.

    Jako ekspert współtworzył dokumenty strategiczne i programowe na poziomie lokalnym i centralnym związane z funkcjonowaniem III sektora m.in. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej i Program Współpracy Ministra Pracy i Polityki Społecznej z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2017.

     mms_img-643174848 (1)

     Michał Kaczmarek – psychopedagog, terapeuta, trener NGO, animator podmiotowości

     Absolwent Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi podczas studiów magisterskich na wydziale humanistycznym nabył wiedze z zakresu psychologii i pedagogiki, studia ukończył z wyróżnieniem. Jest certyfikowanym trenerem Instytutu Postepowania Twórczego oraz animatorem rozwoju podmiotowości Centrum kreatywności i przedsiębiorczości. Posiada certyfikat trenera NGO.

     Od 5 lat współpracuje z Fundacją Stabilo, jako trener szkoleń miękkich, prowadząc warsztaty z zakresu integracji i komunikacji, autoprezentacji, odnajdywania motywacji. Jako terapeuta pracuje metodą terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach prowadząc poradnictwo indywidualne i grupowe.

     Pracuje w atmosferze swobodnej wymiany myśli, inspirując grupę do wspierania siebie nawzajem. Dzięki stosowaniu praktycznych ćwiczeń, uczy jak przeżywać emocje wpływające na zmianę postaw dających możliwość zdobycia nowych doświadczeń.

      P1010497 (1)

      Lidia Dobrolubow – doradczyni zawodowa

      Ukończyła studia magisterskie, pedagogiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dodatkowo ukończyła Podyplomowe Studia dla Doradców Zawodowych w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Posiada szeroką wiedzę na temat rynku pracy, zasad obowiązujących na rozmowach kwalifikacyjnych, metod poszukiwania pracy oraz kształcenia ustawicznego. Uczestniczy w wielu kursach, szkoleniach, konferencjach i seminariach z zakresu poradnictwa grupowego i indywidualnego. Dzięki temu w swojej pracy wykorzystuje szereg różnych uprawnień do stosowania odpowiednich narzędzi, metod i technik.

      Od 2007 roku współpracuje z Fundacją Stabilo, w której prowadzi szkolenia z zakresu poradnictwa grupowego, jak również doradztwo indywidualne.

      W ramach doradztwa zawodowego pomaga określić mocne obszary osób, które w świadomy sposób chcą zarządzać swoją karierą zawodową. Wspólnie z klientem wyznacza indywidualną ścieżkę rozwoju i planowania zawodowego, profesjonalnie przygotowuje dokumenty aplikacyjne.
      Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i szkoleń z zakresu kompetencji interpersonalnych, konstruowania kariery zawodowej, oraz zasad obowiązujących w procesie rekrutacji i selekcji.

       KONTAKT


       Siedziba:
       ul. Szosa Chełmińska 121 A/20, 87-100 Toruń
       NIP: 956-230-17-86, REGON: 341365772
       KRS: 0000443581

       Biuro:
       ul. Fosa Staromiejska 30/6, 87-100 Toruń
       tel. 56 678 84 16, fax. 56 682 80 84
       kom. 510 200 207

       doradztwo@conceptree.pl
       info@conceptree.pl